Podzimní brigáda 2020

Stejně jako v případě letošního jara, tak i nyní na podzim jsme bedlivě sledovali vývoj ohledně příkazů a zákazů spojených s pandemií COVID. Nakonec vše klaplo a v daný termín, na prodloužený víkend při svátku sv. Václava, jsme mohli směle vyrazit.

Během pátku se sjela většina brigádníků. Tentokrát se nás tu sešlo víc, než na jaře, protože někteří dorazili i s celou rodinou. Pár nedočkavých pracantů začalo práci již v pátek navečer. Díky tomu jsme měli rezervu v pracovním plánu.

Sobotní ráno pršelo a nás čekalo nemilé zjištění. Prostor bývalého náhonu, kde měly probíhat hlavní práce, se po několika dnech srážek nepříjemně plnil vodou. Po nějaké době, kdy voda neustále stoupala, musela venkovní brodící četa na čas neslavně ustoupit ze svých dobytých pozic a přesunout se na jiné práce. Souběžně s tím probíhalo betonování servisní šachty ze ztraceného bednění u současné jímky a budování svislé izolace stěny domu na jižní straně v bývalém mlýnském náhonu. Při zapojení žen a dětí se podařilo přesunout dodaný zásypový materiál (písek a štěrk) do dvorního traktu. Tam se materiál stal kulisami dětským hrám. V mlýnské místnosti jsme proráželi pod základy domu průchod pro odpadovou rouru k budoucí jímce a též přes celou místnost hloubili výkop na položení hlavního kanalizačního potrubí.

V neděli po mši sv. práce pokračovaly. Naštěstí už nepršelo a tak se mohly všechny naplánované a započaté práce postupně dokončovat. Šachta byla vyzděna, izolace instalována, odpadové potrubí položeno a opět zasypáno. Zvládli jsme i menší opravu nátěru střechy a prořezávku lípy u garáže. Během soboty a neděle se k nám připojili i další brigádníci, takže jsme zvládli i úplné vyčištění svahu náhonu od všeho porostu a též z velké části rozebrat propadlý klenutý sklep vedle pinecárny.

Po velkém pracovním nasazení na pondělí zbylo z pracovního plánu již jen provedení ochranného nástřiku trámů a stropu v mlýnské místnosti. A poté již balení, velký úklid celého objektu a postupný odjezd směrem domů.

Ač nás potkaly nečekané komplikace při práci, přesto díky úsilí všech zúčastněných jsme všechno zvládli. Za to vám všem, kteří jste přiložili ruku k dílu, patří velký dík. A také Pán Bůh zaplať!

P.S.: Děkujeme taky holkám a ženskému osazenstvu, jak se výborně postaraly o nasycení našich „hladových krků“, dětem že byli celkem hodné a  dokázali se zabavit a taky všem ostatním za podporu.