Jak jsme na jaře brigádničili

Dlouho dopředu jsme zvolili první prodloužený květnový víkend jako termín letošní jarní brigády na chalupě. Okolnosti kolem koronaviru nás však do poslední chvíle nechaly v napětí, zdali se akce vůbec bude moci uskutečnit. Vzhledem k aktuálním omezením jsme nakonec museli zvolit variantu bez rodin. Bylo nám to líto, ale alespoň takto to mohlo proběhnout.

Scénář byl jednoduchý. Zajistit materiál, seskupit brigádníky, zajistit dokončení.

O co jednoduší bylo zadání, o to složitější ho bylo splnit. Začali jsme ve čtvrtek 30.4. setkáním na chalupě. Přenosili jsme materiál do chalupy kdyby začalo pršet. A rychle na věc. Lukáš s Petrou již přijeli o den dříve, tak nachystali věci tak, abychom ihned mohli začít.
Takže se nám celkem podařilo zateplit Prosklenou, kde byla 15cm zeď jsme dali izolaci a dozdili na tloušťku 30, přehradit Ledárnu, takže vznikly 2 samostatné pokoje (Ledárna a Za kuchyní), troje dveře: vybourat otvor, zazdít futra, zapravit a omítnout (překlady jsme chystali již o 14 dní dříve). Mlýnskou kompletně vyčistit a uklidit, roztřídit železo a olejované dřevo, odpad z toho naložit do auta, vykopat sondu k základům čelní zdi (kvůli budoucímu průchodu hlavního řádu odpadu do nové jímky). Také uklidit dřevník, zídku na dvorečku zbourat vč. konstrukce stříšky na ní a věcí v ní uložené. Při tom se také naskytla příležitost díru vedle staré jímky zasypat sutí ze zídky, takže tam již není černá díra a terén je srovnaný. Také pořezat zbylé dřevo, spálit větve z loňského jara, spálit nepotřebné věci ze stříšky za zídkou.
To je tak ve zkratce vše, co se nám podařilo během tohoto víkendu udělat.

Myslíme si, že se podařilo chalupu opět trochu upravit pro lepší využitelnost.

Celou víkendovou akci jsme zakončili mší sv. v nově vyklizené Mlýnské. Byl to nádherný okamžik, kdy se celá víkendová práce odevzdala Bohu, aby ji k něčemu dobrému využil.
Moc děkuji všem pomocníkům, napnuli jsme totiž maximum sil, mnohdy i do noci.