Kdo jsme

Jsme Společenství křesťanské mládeže v Brně Kohoutovicích (SKM), které po formální stránce vzniklo až v roce 2004, ale jeho konkrétní historie je mnohem starší. Sahá až do doby totality, konkrétně do roku 1984, kdy se uskutečnil první pobyt křesťanské mládeže z Kohoutovic v tomto místě.

Pod slovem „Karolinka“ se skrývá více významů. Je to budova, starý tkalcovský mlýn stojící ve stejnojmenné obci, která leží východně od Vsetína. Tato budova má pro naši farnost a hlavně pro farníky velký význam. Pravidelně tam totiž v létě, rok co rok, tráví týden holky a kluci z naší farnosti Brno-Žebětín (a Kohoutovice).

Každý účastník si vybaví svoji vzpomínku spojenou s chalupou. Každá vzpomínka je jiná a přeci všechny jsou pravdivé. Například výlety do Beskydských kopců až k hranicím se Slovenskem, vrchol Ztracenec a jeho „tři kříže“, koupání v nedalekém rybníce „Balaton”, kde je voda opravdu čistá jako v pravém Balatonu, stavbu „městečka” ze zbytků ozubených kol a stavebního materiálu, cinkání kravských zvonců za chalupou, zvonění přejezdu vlaku a mnoho jiných…

Po celou dobu nám majitelka paní Henychová ráda chalupu půjčovala, ochotně a zcela nezištně. Bohužel z důvodu vysokého věku se o ni už nemůže dále starat. Proto nás požádala, jestli bychom převzali otěže a začali se o chalupu starat jako její majitelé.
Jejím přáním je, abychom chalupu zachovali pro stejný účel jako měla doposud, tedy pro setkávání lidí a křesťanů.

Farnost na sebe toto břemeno z relevantních důvodů vzít nemohla, proto se do toho vložilo SKM s podporou pana faráře, otce Jiřího. Na konci listopadu roku 2018 SKM podepsalo smlouvu a „chaloupku“ koupilo. Tím jsme ztvrdili a slíbili, že bude dál sloužit dobré myšlence. Plánujeme, že Karolinka bude sloužit kromě mládeže k rekreaci rodin z farnosti i dalším.

Nejprve nás ale čeká splnit první závazek a to splatit částku, za kterou nám dům paní Henychová prodala. Ta částka je 500.000 Kč ve splátkách v průběhu 5 let (tj. do r. 2023).

Jak na tom aktuálně jsme? Odeslali jsme již pátou splátku. Další vybrané peníze slouží k placení poplatků a daní, nutné opravy budovy či spolufinancování dotací. Nadále investujeme do vybavení a rekonstrukcí/oprav tak, aby chalupa byla více využitelná a přiměřeně pohodlná k užívání.

Dále pořádáme průběžně brigády, na kterých jsme dělali pár drobných stavebních úprav. Vznikly tak místnosti, které nejsou průchozí a fungují jako samostatný pokoj, nebo přípravné práce na nové odpady, či odvodnění ploch přímo kolem domu. Dále pokračujeme se stavbou dvou záchodů a další koupelny, protože kapacitně současný stav nevyhovuje.

Prvotní investice – koupě domu
V letošním roce 2023 jsme již zaplatili poslední splátku za chalupu a tento finanční závazek již máme kompletně splacen. Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří nám v tomto závazku v minulých letech pomáhali a darovali finance. Pán Bůh zaplať a požehnej také paní Henychové a synovi Jindřichovi, že na takovou úhradu za chalupu přistoupili.

DEO GRATIAS.

Zelená=již použité dary | oranžová=aktuálně vybráno | šedá=nejbližší investice
Z důvodu mnoha investic jsme visuálně oddělili splátku koupi domu a dalších investic.


DALŠÍ INVESTICE v objektu

?2026- vybavení kuchyně (výměna linky a spotřebičů)
?2025- dokončení oprav v mlýnské místnosti
?2025- oprava elektroinstalace 1. patro= 100.000
?2024- oprava pokoje u paní Henychové, zvýšený strop,  zateplení, noclehárna =250.000
?2024- průběžná oprava komínů (dvojkomín 3. a 4. z pěti) = 140.000
2023- oprava příjezdové cesty = 250.000 (požádáno o částečné hrazení z dotace JMK)
2022- výměna oken v prosklenné = 84.000 (část z dotace města Brna)
2022- průběžné úpravy v domě = 55.000 (rozvaděč, bojler, kachličky
+ staveb. a zedn. mat., vyb. koupelny)
2022- oprava druhého komínu (2. z pěti) = 92.000 (část z dotace JMK)
2021- oprava prvního komínu (1. z pěti) = 66.000
2021- přípravy spodního patra = 55.000 (elektrika + voda a odpady + stavební a zedn. mat.)
2021- akce jímka = projekt 14.000 + stavební akce 330.000 (část z dotace JMK)
2020- přikoupení nutných pozemků = 15.000 (geom.plány) + 23.000 (pozemek)
2019- prvotní investice související s koupí = 23.000(daň) + 9.000 (posudek)

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.1.506.000KčRaised 846.000Kč towards the 1.506.000Kč target.846.000Kč1.016.000KčRaised 846.000Kč towards the 1.506.000Kč target.56%