Kdo jsme

Jsme Společenství křesťanské mládeže v Brně Kohoutovicích (SKM), které po formální stránce vzniklo až v roce 2004, ale jeho konkrétní historie je mnohem starší. Sahá až do doby totality, konkrétně do roku 1984, kdy se uskutečnil první pobyt křesťanské mládeže z Kohoutovic v tomto místě.

Pod slovem „Karolinka“ se skrývá více významů. Je to budova, starý tkalcovský mlýn stojící ve stejnojmenné obci, která leží východně od Vsetína. Tato budova má pro naši farnost a hlavně pro farníky velký význam. Pravidelně tam totiž v létě, rok co rok, tráví týden holky a kluci z naší farnosti Brno-Žebětín (a Kohoutovice).

Každý účastník si vybaví svoji vzpomínku spojenou s chalupou. Každá vzpomínka je jiná a přeci všechny jsou pravdivé. Například výlety do Beskydských kopců až k hranicím se Slovenskem, vrchol Ztracenec a jeho „tři kříže“, koupání v nedalekém rybníce „Balaton”, kde je voda opravdu čistá jako v pravém Balatonu, stavbu „městečka” ze zbytků ozubených kol a stavebního materiálu, cinkání kravských zvonců za chalupou, zvonění přejezdu vlaku a mnoho jiných…

Po celou dobu nám majitelka paní Henychová ráda chalupu půjčovala, ochotně a zcela nezištně. Bohužel z důvodu vysokého věku se o ni už nemůže dále starat. Proto nás požádala, jestli bychom převzali otěže a začali se o chalupu starat jako její majitelé.
Jejím přáním je, abychom chalupu zachovali pro stejný účel jako měla doposud, tedy pro setkávání lidí a křesťanů.

Farnost na sebe toto břemeno z relevantních důvodů vzít nemohla, proto se do toho vložilo SKM s podporou pana faráře, otce Jiřího. Na konci listopadu roku 2018 SKM podepsalo smlouvu a „chaloupku“ koupilo. Tím jsme ztvrdili a slíbili, že bude dál sloužit dobré myšlence. Plánujeme, že Karolinka bude sloužit kromě mládeže k rekreaci rodin z farnosti i dalším.

Nejprve nás ale čeká splnit první závazek a to splatit částku, za kterou nám dům paní Henychová prodala. Ta částka je 500.000 Kč ve splátkách v průběhu 5 let (tj. do r. 2023) (+ daň z nabytí, znalecké posudky, geometrické plány).

Jak na tom aktuálně jsme? Odeslali jsme třetí splátku. Vybrané peníze slouží k zaplacení chalupy a daně, placení poplatků a daní, nutné opravy budovy či spolufinancování dotací. Případné přebytky budeme investovat do vybavení a rekonstrukcí/oprav tak, aby chalupa byla více využitelná a přiměřeně pohodlná k užívání.

Co nás čeká za větší investice? V teď musíme opravit jímku, ta už je opravdu ve špatném stavu. Předpokládaná cena stavby bude 250.000 Kč (+ projekt). Požádali jsme v r. 2021 o dotaci JMK, doufáme že splníme všechny podmínky a dotace bude schválena. Tím pádem naše investice bude cca 100.000 Kč. Pokud dotace nebude schválena, musíme uhradit celou částku. Takže kromě sbírání peněz na splátku, budeme nuceni dát peníze i na tuto nutnou opravu.
Dále pořádáme průběžně brigády, na kterých jsme dělali pár drobných stavebních úprav. Vznikly tak místnosti, které nejsou průchozí a fungují jako samostatný pokoj, nebo přípravné práce na nové odpady, či odvodnění ploch přímo kolem domu.
V neposlední řadě jsme ještě vyjednali s městem odprodej pozemku, bývalého vodního náhonu, na kterém částečně budova stojí. I o tuto částku jsme nyní museli navýšit vybíranou částku.

Zelená=již použité dary | oranžová=aktuálně vybráno | šedá=nejbližší splátka a investice 2021
500.000 (koupě) + 23.000(daň) + 9.000 (posudek) + 15.000 (geom.plány) + 23.000 (pozemek)
+ 14.000 (projekt) + 250.000 (jímka) = 834.000 Kč

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.834.000KčRaised 547.000Kč towards the 834.000Kč target.547.000Kč684.000KčRaised 547.000Kč towards the 834.000Kč target.66%