Kdo jsme

Jsme Společenství křesťanské mládeže v Brně Kohoutovicích (SKM), které po formální stránce vzniklo až v roce 2004, ale jeho konkrétní historie je mnohem starší. Sahá až do doby totality, konkrétně do roku 1984, kdy se uskutečnil první pobyt křesťanské mládeže z Kohoutovic v tomto místě.

Pod slovem „Karolinka“ se skrývá více významů. Je to budova, starý tkalcovský mlýn stojící ve stejnojmenné obci, která leží východně od Vsetína. Tato budova má pro naši farnost a hlavně pro farníky velký význam. Pravidelně tam totiž v létě, rok co rok, tráví týden holky a kluci z naší farnosti Brno-Žebětín (a Kohoutovice).

Každý účastník si vybaví svoji vzpomínku spojenou s chalupou. Každá vzpomínka je jiná a přeci všechny jsou pravdivé. Například výlety do Beskydských kopců až k hranicím se Slovenskem, vrchol Ztracenec a jeho „tři kříže“, koupání v nedalekém rybníce „Balaton”, kde je voda opravdu čistá jako v pravém Balatonu, stavbu „městečka” ze zbytků ozubených kol a stavebního materiálu, cinkání kravských zvonců za chalupou, zvonění přejezdu vlaku a mnoho jiných…

Po celou dobu nám majitelka paní Henychová ráda chalupu půjčovala, ochotně a zcela nezištně. Bohužel z důvodu vysokého věku se o ni už nemůže dále starat. Proto nás požádala, jestli bychom převzali otěže a začali se o chalupu starat jako její majitelé.
Jejím přáním je, abychom chalupu zachovali pro stejný účel jako měla doposud, tedy pro setkávání lidí a křesťanů.

Farnost na sebe toto břemeno z relevantních důvodů vzít nemohla, proto se do toho vložilo SKM s podporou pana faráře, otce Jiřího. Na konci listopadu roku 2018 SKM podepsalo smlouvu a „chaloupku“ koupilo. Tím jsme ztvrdili a slíbili, že bude dál sloužit dobré myšlence. Plánujeme, že Karolinka bude sloužit kromě mládeže k rekreaci rodin z farnosti i dalším.

Nejprve nás ale čeká splnit první závazek a to splatit částku, za kterou nám dům paní Henychová prodala. Ta částka je 500.000 Kč ve splátkách v průběhu 5 let (tj. do r. 2023).

Jak na tom aktuálně jsme? Odeslali jsme čtvrtou splátku. Vybrané peníze slouží k zaplacení splátek chalupy, placení poplatků a daní, nutné opravy budovy či spolufinancování dotací. Případné přebytky budeme investovat do vybavení a rekonstrukcí/oprav tak, aby chalupa byla více využitelná a přiměřeně pohodlná k užívání.

V roce 2021 jsme postavili novou jímku a opravili jeden komín. Naštěstí jsme na oboje dostali částečnou dotaci. Díky těmto zdrojům se nám to podařilo obě akce zdárně dokončit.

Dále pořádáme průběžně brigády, na kterých jsme dělali pár drobných stavebních úprav. Vznikly tak místnosti, které nejsou průchozí a fungují jako samostatný pokoj, nebo přípravné práce na nové odpady, či odvodnění ploch přímo kolem domu. Dále pokračujeme se stavbou dvou záchodů a další koupelny, protože kapacitně současný stav nevyhovuje.

Zelená=již použité dary | oranžová=aktuálně vybráno | šedá=nejbližší splátka nebo investice
Z důvodu mnoha investic jsme visuálně oddělili splátku koupi domu a dalších investic.

Prvotní investice – koupě domu

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.500.000KčRaised 450.000Kč towards the 500.000Kč target.450.000Kč500.000KčRaised 450.000Kč towards the 500.000Kč target.90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DALŠÍ INVESTICE v objektu
2019-prvotní investice související s koupí = 23.000(daň) + 9.000 (posudek)
2020-přikoupení nutných pozemků = 15.000 (geom.plány) + 23.000 (pozemek)
2021-akce jímka = 14.000 (projekt) + 330.000 (stavební akce)
2021-přípravy spodního patra = 55.000 (elektrika + voda a odpady + stavební a zedn. mat.)
2021-průběžná oprava komínů (1. z 5) = 66.000
2022-oprava druhého komínu (2. z 5) = 92.000 (schválena žádost o dotace)
2022-průběžné úpravy v domě = 44.000
2022-výměna oken v prosklenné = 86.000 (schválena žádost o dotace)
?2023-průběžná oprava komínů (3. z 5) = 140.000
?2023-zpevnění příjezdové cesty = 150.000

 

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.1.047.000KčRaised 585.000Kč towards the 1.047.000Kč target.585.000Kč1.047.000KčRaised 585.000Kč towards the 1.047.000Kč target.56%