Proběhla jarní brigáda, co se dělo?

O víkendu 14. – 16. května jsme vyrazili na již tradiční jarní pracovní pobyt na Karolinku. Průzkumná kuchyňská četa přijela již ve čtvrtek, aby nakoupila zásoby a zabydlela chalupu. V pátek večer jsme se sešli již v plném počtu (27 + pes), a to nejen z Kohoutovic a Žebětína, ale i z Poličky (Blesk také vzal proviant) a Rané (P. Ondřej Matula přiložil nejen ruce k dílu, ale poskytnul i duchovní zázemí). Večer nás pak stavbyvedoucí Lukáš seznámil s ideálním pracovním plánem.

Hlavní práce měly proběhnout jednak uvnitř v přízemí – natažení nové elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů včetně průrazů do patra, ale také venku, kde se pracovalo na odvodnění (zbourání starého mostku, na stavbě trativodu na dešťovou vodu ve starém náhonu a přístupové šachty do prostoru pod domem. Také jsme měli upravit prostor příjezdové cesty, kterou bylo nutné posunout blíž ke trati, aby nezasahovala do louky, která nám nepatří.

Na všech byla vidět chuť do práce a tak se dílo dařilo. Nedali jsme se zastrašit ani různými komplikacemi, které jsme řešili většinou výjezdem pro chybějící stavební materiál, či benzín v sekačce nebo také jedno šití lehkého zranění na pohotovosti.

Počasí bylo nejisté, déšť ovlivnil hlavně práce v prostoru náhonu, které jsme nestihli ideálně podle plánu. Také chyběl večerní táborák, ale špekáčky z trouby byly i tak vynikající, stejně jako ostatní jídlo, ženami chystané s láskou v kuchyni. Večer se povídalo, hrálo a zpívalo do pozdních hodin. Zajímavostí byla skládací kytara a také informace, že opět nejezdily vlaky (nějaká výluka na trati).

Brigádu jsme zakončili společným slavením mše svaté v neděli odpoledne, tentokrát v pinecárně. Bylo skvělé vidět, že Karolinka slouží svému účelu – setkávání dobrých lidí, které takovouto prací spojuje v jedno velké společenství.

Díky za to Jiří Doffek