Přihlášení na jarní brigády v květnu 2022

Drazí přátelé Karolinky,
letos v dunbnu/květnu proběhnou v rámci víkendů série celkem čtyř menších brigád na chalupě v Karolince. Tento koncept jsme letos nastavili kvůli nezbytným technologickým přestávkám mezi jednotlivými úkony, které chceme na chalupě před letní sezónou dokončit.

Brigády se budou konat vždy od pátku do neděle
22. – 24. dubna | 29. dubna – 1. května | 6. – 8. května | 13. – 15. května.

Naším hlavním úkolem bude stavebně dokončit toaletu v přízemí budovy, zprovoznit nové 2 toalety v patře a samozřejmě nezbytné drobné práce v okolí chalupy (sekání trávy, pálení větví, příprava dřeva, atd.).

Pokud budete moci přiložit ruku k dílu a zároveň si chtěli užít pár chvil ve společenství farníků v beskydském údolí, rádi Vás na některé z brigád uvidíme. Pán Bůh zaplať za Váš zájem o toto společné dílo. Prosíme o nahlášení se dopředu, abychom mohli vše dobře naplánovat.
Přihlašovat se můžete vyplněním formuláře níže. Můžete využít jeden termín nebo označit více vhodných termínů a my dle počtů Vám dáme vědět, který z termínů by byl z org. důvodů vhodnější.

Přihlašování není omezeno na jednotlivce, tedy mohou jet i rodiny.
Přihlašujte se prosím do neděle 10. 4.

Veškeré detaily jako je jídlo, odjezdy, nářadí, materiál,… vyřešíme blíže před akcí společně s přihlášenými brigádníky.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na kontakty níže.

Za SKM přejeme pěkný den
Adam Vošmera – Radar (606 109 402)

PS: Neváhejte o této brigádě předat všem, kteří by se chtěli této brigády zúčastnit.

Ty, kdo se chystají přijet, prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře: